Anders Laugesen © 2008                    

 

 

 

 

 

   

     

 

Foredrag om folkekirken og danskernes tro


Hvem ringer klokkerne for: Et kritisk foredrag om folkekirken med bud på, hvilke udfordringer folkekirken står over for i den nære fremtid.

Kirke, etik og medier: Et foredrag om mediernes udfordring til folkekirken. Og folkekirkens mulige udfordring af medierne med inddragelse af eksempler.

Troen er løs: Et foredrag med toner og billeder om forandringerne i danskernes tro igennem de seneste 20 år.

Folkekirke i en postmoderne tid: Et foredrag om de nye betingelser for fortsat at kunne forblive folkets kirke.

Salmesus: En aften med fælles sang og fortællinger om vores danske traditioner.

 

Folkekirken giver sprog

Folkekirken skaber fælles fortegn

Folkekirken er med fra vugge til grav. 

Betydningen af, at danskerne igennem kirken fik et fælles fundament for tydningen af livet, kan ikke overvurderes. Men hvad sker der, når den fælles arv udmagres uden at nyt kommer til.

Så kommer folk´og kirke i krise.