Dåb i Skader kirke

    

 

 

 

 

Anna-Birgitta Liv Holt Andersen

 

 

 

Dåbsliturgi
Velkommen til Anna-Birgittas dåb.

 

Vi har glædet os meget til at kunne holde festgudstjeneste sammen med Jer her i Skader kirke.

Gudstjenesten er sammensat til dagen, og de fleste vil finde nogle af salmerne eller enkelte led i gudstjenesten ukendte.

Derfor får I her en introduktion og undervejs en løbende forklaring på gudstjenestens enkelte led.

Når Anna-Birigtta om lidt bliver båret op til døbefonten, så er der forud for hende gået uendeligt mange dåbsbørn. Helt tilbage til de første kristne har forældre båret deres børn frem for Gud for at lade dem modtage dåbens gave, at de må blive føjet ind i det kristne fællesskab som et Guds barn.

I dåbens gudstjeneste er der en række billeder og symboler, som taler deres


 

eget sprog om dåben.

Vi har i denne dåbsgudstjeneste efter bedste evne forsøgt at inddrage nogle af de ældste dåbsbilleder, at bruge vores folkekirkelige tradition og at give det sanselige og fornyelsen plads.

Vi håber, at I vil synge af hjertens lyst og møde nye former med åbent sind.

Salmerne er valgt, så Anna-Birgitta har fået sunget de fleste af dem i forvejen.

 

Vi er glade for, at I er kommet her for at være sammen med os ved denne store begivenhed. Tak og velkommen.

 

                      

            Adam, Benjamin, Sara & Anders

 

 


Indtog:

 

Alle rejser sig under indtoget.                           Børnene bar lys, ikoner, dåbsvand

 

Syng lovsang hele jorden

Syng lovsang for vore Gud

Syng lovsang hele jorden

Syng lovsang for vor Gud

 

 

Indgangsbøn (syrisk-ortodoks bøn)

 

Præsten tænder dåbslys

 

 

I Østen stiger solen op

Den spreder guld på sky,

Går over hav og bjergetop

Går over land og by.

 

Den kommer fra den favre kys,

Hvor paradiset lå

Den bringer liv og lys og lyst

Til store og til små.

 

 

 


Den hilser os endnu så smukt

Fra Eden morgenrød.

Hvor træet stod med evig frugt,

Hvor livets væld udflød.

 

Den hilser os fra Livets hjem

Hvor størst Guds Lys oprandt,

Med stjernen over Betlehem,

Som Østens vise fandt.

 

Og med Guds sol udgår fra Øst

En himmelsk glans på jord

Et glimt fra paradisets kyst,

Hvor livets abild gror.

 

Og alle stjerner nejer sig,

Hvor Østens sol går frem:

Den synes dem hin stjerne lig

der stod ved Betlehem

 

Du soles sol fra Betlehem

Hav tak og lov og pris

For hvert et glimt fra lysets hjem

Og fra dit paradis.            (Ingemann)
3 læsninger

Efter hver læsning halleluja               Alle læsninger af fadderne. Flerstemmigt svar.

 

Almagts Gud velsignet vær

Love vil vi lydt din ære

Dig ophøje fjern og nær

Synge med blandt engles hære

Bøje os i støvet ned

For Vor Konges Herlighed.

 

Offerlam med korsets stav,

Skyldfri dybt i pinen sænket,

Du besejred død og grav,

Ved den kraft som Gud dig skænked

Helveds vælde , dødens magt,

Knust du har i støvet lagt.

 

Lad dit rige allen sted

Vidt udgå med fred ifølge

Nu og i al evighed

Lad på land og lad på bølge

Alles knæ til evig gavn

Bøje sig i Jesu navn.

 

 


Helligånd dig lov og pris

Sammen med Gud Fader være,

Og med Jesus stærk og vis

Brudgom vor og broder kære

Over os hans kærlighed

Evig, evig varer ved

(Te Deum 4. årh.)

 

Dåb:

(børn & faddere til døbefonten)

 

Velsignelse af dåbsvandet

 

Sov sødt barnlille

Lig roligt og stille

Så sødelig sov

Som fuglen i skov

Som blomsterne blunde i enge

Gud Fader har sagt stå engle på vagt.

Hvor mine de små er i senge

 

 


Gudsfingrene grande

Slog kors for din pande

Guds enbårnes røst

Slog kors for dit bryst

Thi skal ingen djævel dig skade

Nu kan i din dåb

Med saligheds håb

Din sjæl og dit hjerte du bade

 

Sov sødt barnlille

Lig rolig og stille

Og nyn på det navn

med nåden i favn

Al jorden til salighed givet

Nyn Jesus er min

Så favr og så fin

Min Jesus er lyset og livet

            Grundtvig

 

 

 

 

Effata                            Efter gammel skik spytter præsten på sine fingre og snider dem mod dåbsbarnets ører

  

 

 

 

Dåbshandlingen

(Korstegningen sker med olivenolie)     Er af de tidligste kristne forstået som en exorcisme. Olien hjembragt af Adam og mig fra Athos.

 

Følger folkekirkens almindelige ritual

 


Dåbstale

 

Fadderne hilsner på Anna-Birgitta og tænder et lys imens vi synger:

 

Velsign mit barn, du kære Gud

Og lad det holde livet ud.

Og tænd et lys på sjælens tinde

For verden selv, for os herinde

(Dåbsvers af Simon Grotrian)

 

Anna-Birgitta hilser på menigheden, imens vi synger Helligåndssalmen:

 

Veni Creator

Veni Creator

Veni Creator Spiritus

 


Forbøn

Menigheden svarer med flerstemmigt:

Kyrie Eleison                             Forbønnerne blev bedt af morfar med Anna-Birgitta på armen

(forbarm dig Herre)

 

Nadver:

 

Fredskys                                               Alle går rundt og knuser eller kysserhinanden

 

O du Guds Lam

Med korsets skam

Du bar al verdens synder

Derfra al trøst begynder

Miskundelig

Forbarm du dig                                       Friskbagt brød og god vin

 

Oh du Guds lam

Med korsets skam

Du bar al verdens synder

Dermed al fred begynder

Af kærlighed

Giv os din fred

 


Oh du Guds Lam

Med korsets skam

Du bar alverdens synder

Derfra vort liv begynder

Vor dør til trods                                 Forsøget med fælles kalk gik ikke som planlagt

Opliv du os

 

 

Nadveren uddeles to steder.

Til højre for børn med ’vin’ uden alkohol.

 

Der er efter nadveren mulighed for at tænde lys - og placere det ved siden af dåbslyset.

 

Ham takker alle vi med sang

For alt hvad Han har givet

For hvad han vokse lod i vang

For Ordet og for livet

 

Velsignelse

 

 


Min Jesus lad mit hjerte få

En sådan smag på dig

At nat og dag du være må

Min sjæl umistelig

 

Da bliver nådens tid og stund

Mig sød og lystelig

Til du mig kysser med din mund

Og tager hjem til dig

 

Mit hjerte i den grav du lå

Til påskemorgenrød

Lad når det aftner hvile få

Og smile af sin død

 

Før så mig arme synder hjem

Med din retfærdighed

Til dit det nye Jerusalem

Til al din herlighed

                   (Grundtvig)

Udgangslæsning

 

På vej ud synges:

Syng lovsang hele jorden

Syng lovsang for vor Gud...