Udblik.dk

 

                                      

 

Foredrag om kristendommen


Alverdens kirker på en aften: Kristendommen tager farve alt efter, hvor den folder sig ud. Foredraget er igennem ord, billeder og musik en indføring i de kristne hovedretninger.

Ikoner: De himmelske vinduer: Ikoner er som vinduer ind til troens sammensatte virkelighed. Til den ene side åbner de sig mod evigheden. Til den anden side mod næsten. Foredraget er en introduktion til ikonernes motiver, teologi og praktiske anvendelse.

Fra døberbevægelse til statsreligion: Kristendommen har været under 2000 års konstant forvandling. Foredraget tegner en skitse over kampen imellem magt, teologi og kristne fromhedstyper.

Bønnens verden: Dybt i vores natur ligger behovet for bøn. Men det er ikke altid lige let at give bønnen sprog. Foredraget er en introduktion til bønnens mangfoldige verden med så forskellige udtryk som meditation, forbøn, magi, bønhørelse og mirakler. Undervejs i foredraget er der også overvejlser omkring bønnens mulighed for at få plads i hverdagen. Også selv om det med bøn ikke falder naturligt.

Den kristne tro udfoldet igennem musikkens sprog: En rejse i hvordan musik i den europæiske kristne tradition har været med til at forme troserfaring, hvor sproget ikke slår til.

 

Tro er at mod til at ånde

Tro er tillid til livet

Tro er hengivelse

Kendskab til kristendommens mange udtryk sætter ens egen tro i perspektiv. Måske består fornyelse ikke i at opfinde noget nyt. Men i at blive inspireret af de andre og få mod til selv at omforme traditionen til liv og vækst.

Prøve alt og holde fast i det gode, sagde Paulus.